แชริ่งอีโคโนมี ระบบเศรษฐกิจที่ดี ต้องทำให้เป็นจริง

44

แชริ่ง อีโคโนมี ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่เป็นระบบที่มีการใช้กันมานานแล้ว แต่ไม่ได้แยกให้ชัดเจน แต่มีถึงตอนนี้ กลายเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ กำลังจะกลายเป็นแนวคิดที่ดีที่สุด เพราะยังประโยชน์กับทุกฝ่าย

แชริ่ง อีโคโนมี หรือเศรษบกิจแบบแบ่งปัน (Profit sharing) ไม่ใช่สิ่งใหม่ในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ได้นำระบบนี้มีใช้ เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ตั้งแต่ชาวไร่อ้อย จนไปถึงโรงงาน โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายอ้อย ตั้งแต่ต้นอ้อย ชานอ้อย จนถึงวัตถุดิบต่อเนื่อง จะถูกนำมาแบ่งให้กับทุกฝ่าย เกษตรกร ที่มีจำนวนมากและลงทุนมาก จะได้รับส่วนแบ่ง 70% โรงงานได้รับ 30% ของกำไร

จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเรื่องราคาน้อยมาก

ในภาพรวม ประเทศไทยใช้ ‘ระบบทุนนิยม’ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่รับทราบกันดีว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบที่ใครมือยาวสาวได้สาวเอา เป็นระบบที่มีการแสวงหากำไรสูงสุด ไม่มีความเอื้ออาทรต่อกัน พร้อมที่จะทำลายล้างกันได้ตลอดเวลา หากมีผลประโยชน์ ในระบบ’ทุนนิยม’ เมื่อเกษตรกร ขายผลิตผลทางการเกษตรแล้ว ก็สิ้นกัน อย่างการขายข้าว เมื่อโรงสีนำไปสี ได้วัตถุดิบมา เป็นแกลบ เป็นรำข้าว ก็ถือเป็นของโรงสี ชาวนาไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากตรงนี้อีก

แต่ระบบ’แชริ่ง’ เกษตรกร จะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากผลิตผลของตนเอง

ยกตัวอย่างปาล์ม ถ้าเป็นระบบ ‘แชริ่ง’ ชาวสวนปาล์ม ก็เหมือนกับไปถือหุ้นในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หากนำไปผลิตไฟฟ้าก็ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าด้วย เมื่อขายทะลายปาล์มไปแล้ว ก็ยังไม่จบ เมล็ดในของปาล์ม กะลาปาล์ม เปลือกปาล์ม น้ำมันปาล์ม ที่ได้จากโรงสกัด เกษตรกรยังได้ประโยชน์อยู่ เมื่อนำไปขาย กำไรส่วนนี้ก็จะถูกนำมาแบ่งให้เกษตรกร

เมื่อขายผลผลิตไปแล้ว เกษตรกร ก็ยังได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

วันก่อนพรรคภูมิใจไทย ได้เสวานา เรื่องการแก้ปัญหาราคาปาล์ม และมีการระบุว่า จะร่างกฎหมายเกี่ยวกับ ‘ธุรกิจแบบแบ่งปัน’ เพื่อเป็นโมเดลให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น เพื่อนำไปออกกฎหมายในอนาคตหลังการเลือกตั้ง นับเป็นการแนวทางที่ดี ที่ได้ฉุดกระแสนี้ให้ได้รับการยอมรับ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง

หาก แชริ่ง อีโคโนมี ถูกนำไปปฏิบัติจนเป็นจริง ก็จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จากการทำงานของตนเอง ทุกคนก็จะมีความสุข