นายกฯพร้อมครม.ทำบุญ 5 ศาสนา เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

26

นายกฯพร้อมครม.ทำบุญ 5 ศาสนา เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 “ในหลวง ร.10” ก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 08.15 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 มีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้นำประกอบพิธีศาสนาพุทธ

นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อธิษฐานภาวนาขอพร (ศาสนาคริสต์) พระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สวดมนต์ถวายพระพร (ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู) และพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา โดย Mr.Satpal Singh สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นผู้นำสวดของศาสนาซิกข์

หลังจากนั้น ได้มีการการจัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. ที่สวนวชิรเบญจทัศ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

มีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 568 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 07.00 น. ส่วนกลางจะจัดที่ท้องสนามหลวง โดยมีนายกฯเป็นประธาน ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
5. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลาประมาณ 07.30 น. หลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ที่สนามหลวง โดยนายกฯเป็นประธาน มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี 6.การจัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. ส่วนกลางจัดที่สนามหลวง พร้อมกัน ทั่วประเทศและต่างประเทศให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

มีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ หลังเสร็จพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ที่สนาม ฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 19.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในงาน ในโอกาสนี้ รัฐบาลจะน้อมเกล้าฯ ถวายพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า (จำลอง) ซึ่งทำจากเงินแท้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายสุชาติ ตันเจริญ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) คณะรัฐมนตรี(ครม.) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จากนั้น ได้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
นายชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงตัวแทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากทุกพรรคการเมือง เข้าร่วมพิธี