ของดีทั่วไทยมาอยู่ที่นี่ ตลาดน้ำอตก.แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ต้องมาชัอป ชิม เช็คอิน

15

อ.ต.ก. ดีเดย์ 27 ส.ค. เปิดตลาดน้ำเกษตรครบวงจร คัดสินค้าเกรดเอ-ของดี 4 ภาค เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายฟรีไม่เสียค่าเช่า พร้อมต่อยอดขายทางออนไลน์ เล็งปั้นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ดึงนักท่องเที่ยว ช็อป ชิม ชิล สินค้าคุณภาพ

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ตลาดน้ำ อ.ต.ก.  นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แถลงว่า  ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้า ในตลาดน้ำ อ.ต.ก. (Ortorkor Floating Market) บนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ย่านพหลโยธิน เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าเช่าที่ เพราะ อ.ต.ก. ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ แต่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง อันจะเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรมีโอกาสขยายช่องทางการตลาด เพิ่มยอดสั่งซื้อ และต่อยอดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ โดยมี อ.ต.ก. เป็นสะพานหรือตัวกลางให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจ ใช้การตลาดนำการผลิตตามนโยบายรัฐบาล

โดยคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในตลาดน้ำ อ.ต.ก. จะต้องผ่านการรับรองจากเกษตรจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือเป็นสินค้าโอทอป โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เน้นสินค้าทางการเกษตรที่ดีเด่นในแต่ละจังหวัด รวมถึงเป็นของดีประจำจังหวัด รักษามาตรฐานการขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ จะมีสินค้าหมุนเวียนสับเปลี่ยนทุก 15 วัน มาจัดจำหน่าย อาทิ สินค้าจากสี่ภาคทั่วประเทศ  สินค้าโอทอป ของดีชายแดนใต้  และโซนจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิด


“เราต้องการดึงนักท่องเที่ยวให้อยู่ที่ อ.ต.ก.ได้นานขึ้น มาพักผ่อน มาเดินซื้อของ มาช็อป ชิม กินอาหารอร่อย ตลาดน้ำ อ.ต.ก. จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้คนไทยและชาวต่างชาติมาซื้อสินค้าจากแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรจากทั่วประเทศ เรามุ่งหวังใช้ตลาดน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกษตรกรทั่วประเทศนำสินค้าหมุนเวียนมาจัดจำหน่ายแสดงสินค้า โดยไม่มีร้านค้าประจำเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร และหลังจากนั้นจะนำสินค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์ขยายโอกาสการค้าให้เกษตรขายต่อ หรือเจรจาธุรกิจการค้าแบบไร้พรมแดน โดย อ.ต.ก.คาดหวังให้เกษตรกรมีโอกาสพัฒนา ต่อยอดขายสินค้าต่อไปได้ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ อ.ต.ก.” นายกมลวิศร์ กล่าว
สำหรับตลาดน้ำ อ.ต.ก. มีร้านค้า 70 ร้านค้า ตั้งอยู่ใกล้ตลาด อ.ต.ก. ตลาดนัดจตุจักร รวมถึงติดกับคลองบางซื่อที่จะพัฒนาเป็นคลองสวยน้ำใส โดยที่ อ.ต.ก.จะชูให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางโดยสะดวก  และนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชิม ช็อปสินค้าคุณภาพแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับความเป็นไทยและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละภาคของประเทศไทย โดยจะมีพื้นที่จัดกิจกรรมมากมาย เช่น แต่งชุดไทยชุดพื้นเมืองพื้นบ้าน การละเล่นดนตรีไทย ดนตรีสี่ภาค รำ และทำบุญตักบาตร


ตลาดน้ำ อ.ต.ก.  สินค้าเกษตรกรไทย ใจกลางกรุง
เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 8.30 น. -17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหรือสมัครจำหน่ายสินค้า
โทร 099-413-6596 หรือ ID Line: 0994136596

รอบเกษตรกรหมุนเวียน
รอบที่ 1 : 17 ส.ค. – 31 ส.ค. 2562
รอบที่ 2 : 1 ก.ย. – 15 ก.ย. 2562
รอบที่ 3 : 16 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562
รอบที่ 4 : 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2562
รอบที่ 5 : 16 ต.ค. – 30 ต.ค. 2562
รอบที่ 6 : 31 ต.ค. – 14 พ.ย. 2562

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)
101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจัตร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-279-2080-9