ฝนตกลงอย่างต่อเนื่องทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาบ้าง ชาวสุรินทร์หวังอยากเห็นภาพน้ำล้น สปิงเวย์อีกครั้ง(คลิป)

118

หลังจากมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาบ้าง ชาวสุรินทร์ ขอภาวนาให้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง หวังอยากเห็นภาพน้ำล้น สปิงเวย์อีกครั้ง

หลังฝนตกลงมาช่วงวันที่ 23-24 สิงหาคม 62 อ่างเก็บน้ำห้วยได้รับปริมาณน้ำสมทบ เพิ่มขึ้นพอสมควร ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงวันนี้ 2.502 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 11.39% ของความจุ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.379 ล้านลบ.ม. ปริมาณฝนเมื่อวานนี้วัดได้ 87.0 มม. รวมเป็นปริมาณฝนสะสม 643.1 มม. คิดเป็น 44.98% ของค่าเฉลี่ย

วันนี้ (25 ส.ค 62) ทีมข่าวได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์พบปริมาณน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเมื่อวานนี้ 0.379 ล้านลบ.ม. ปริมาณฝนเมื่อวานนี้วัดได้ 87.0 มม. รวมเป็นปริมาณฝนสะสม 643.1 มม. คิดเป็น 44.98% ของค่าเฉลี่ย ส่วนของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอำปึลวันนี้ 0.640 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 2.31% ของความจุ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.236 ล้านลบ.ม. ปริมาณฝนเมื่อวานนี้วัดได้ 90.6 มม. รวมเป็นปริมาณฝนสะสม 603.3 มม. คิดเป็น 46.95% ของค่าเฉลี่ย

นายประเทือง วันดี ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ รายงานข้อมูล ปริมาณน้ำอ่างฯ ห้วยเสนงวันนี้ วัดได้ 2.502 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 11.39% ของความจุ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.379 ล้านลบ.ม. ปริมาณฝนเมื่อวานนี้วัดได้ 87.0 มม. รวมเป็นปริมาณฝนสะสม 643.1 มม. คิดเป็น 44.98% ของค่าเฉลี่ย

ส่วนปริมาณน้ำอ่างฯอำปึลวันนี้ 0.640 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 2.31% ของความจุ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.236 ล้านลบ.ม. ปริมาณฝนเมื่อวานนี้วัดได้ 90.6 มม. รวมเป็นปริมาณฝนสะสม 603.3 มม. คิดเป็น 46.95% ของค่าเฉลี่ย

ปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งสองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปริมาณฝน ตกในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอพนมดงรัก, อำเภอกาบเชิง, อำเภอสังขะ,อำเภอลำดวน, อำเภอปราสาทและอำเภอเมืองสุรินทร์ต่อไป

ภาพ/บท: kungsurin / yingsurin