พาณิชย์จังหวัดพร้อมคณะเข้าตรวจเข้มร้านค้าข้าว ป้องกันการขึ้นราคาข้าวเหนียวพร้อมให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียวห้ามกักตุน(คลิป)

36

จากสภาวะภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตข้าวเหนียวออกสู่ตลาดน้อยลง และทำให้ราคาข้าวเหนียวมีราคาสูงขึ้น ทางพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พาคณะตรวจเข้มร้านค้าข้าว ป้องกันการขึ้นราคาข้าวเหนียว พร้อมให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียว ห้ามกักตุน เพื่อป้องกันมิให้มีการกักตุน และฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร

วันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ร้านชัยอุดมค้าข้าว ในตัวเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจร้านจำหน่ายข้าวสาร โดยเดินทางมายังร้านชัยอุดมค้าข้าว และร้านสุรัตน์ค้าข้าว ตรวจราคาข้าวเหนียวที่จำหน่ายภายในร้านชัยอุดมค้าข้าว ที่มีป้ายการติดราคาข้าวเหนียว กข. 6 ทราบว่าราคากิโลกรัมละ 38 บาท และข้าวเหนียวสันป้าตอง ราคากิโลกรัมละ 40 บาท และราคาข้าวสารหอมมะลิชนิดอื่นๆ มีป้ายติดบอกราคาที่ถุง ทุกกระสอบด้วย

หลังจากนั้น คณะพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางต่อมายังร้านสุรินทร์ค้าข้าว ที่จำหน่ายทั้งข้าวสารหอมมะลิ และข้าวเหนียว ที่ทุกกระสอบ จะมีป้ายติดแสดงราคาข้าวเหนียวเก่า 1 ปี ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท, ข้าวเหนียวใหม่ ราคากิโลกรัมละ 34 บาท, และ ข้าวเหนียวเขียวงู ราคากิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ชี้แจ้งประกาศของคณะกรรม การกลาง ว่าด้วยสินค้าและบริการให้ทางร้านทราบว่า ให้แจ้งปริมาณสต๊อกข้าวเหนียว ห้ามกักตุน และฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร ซึ่งราคาข้าวเหนียวเป็นราคาที่จำหน่ายกัน ณ ในวันนี้

นางโบพา สุนันบูรณ์ ผู้ประกอบการ ร้านชัยอุดมค้าข้าว บอกว่า ข้าวเหนี่ยวที่ร้านจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ ข้าวเหนียว กข. 6 จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 38 บาท และเป็นข้าวเหนียวป้าตอง จะจำหน่ายให้กิโลกรรมละ 40 บาท ณ ในวันนี้

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ บอกว่า ได้มาตรวจร้านจำหน่ายข้าวสาร และข้าวเหนียว ทราบว่า ราคาข้าวเหนียวในพื้นที่จำหน่ายในจังหวัดสุรินทร์ ที่จำหน่ายกันในราคาที่ตั้งไว้ตามป้าย และราคาไม่สูง และการตรวจครั้งนี้ เพื่อป้องกันการฉวยโอการการขึ้นราคาข้าวเหนียว จำหน่ายในราคาที่สูงเกินควรของร้านค้า และแจ้งให้ทางร้านค้าแจ้งสต๊อกข้าวเหนียวถูก ต้องตามความเป็นจริงและ ต้องแจ้งให้ตรงวันเวลา ถ้าไม่แจ้ง จะมีโทษถูกปรับในอัตราที่สูงสุด

ภาพ/บท: kungsurin