19

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลุยน้ำช่วยชาวแก้ถูกน้ำท่วมสกลนคร 2,000 คน เดือดร้อน ดัน 5 นโยบายแก้ปัญหาระยะยาว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)พร้อมคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภออากาศอำนวย และอำเภอวานรนิวาส ในจังหวัดสกลนครตามลำดับ โดยจุดแรกที่บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ 28 ชุด จุดที่ 2 บ้านโพนแพง ต.โพนแพง จำนวน 78 ชุด จากนั้นทั้งคณะจึงเดินทางมายัง อ.วานรนิวาส แจกจ่ายถุงยังชีพ 3 จุด โดยต้องลงจากรถเพื่อนั่งเรือท้องแบนแล่นไปในพื้นที่บ้านโนนม่วง ต.ขัวก่าย และไปแจกต่อวัดป่าโพธิ์ชัย ต.ขัวก่าย จำนวน 187 ชุด จากนั้นจึงไปจุดที่ 3 ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อีก300ถุง รวมทั้งหมด606 ชุด

นายนิพนธ์ กล่าวระหว่างการแจกถุงยังชีพตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนมาก หลายพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ในโอกาสนี้ตนได้นำความห่วงใยของรัฐบาลมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และปลอบขวัญเพื่อฟื้นฟูให้กำลังใจช่วยเหลือเบื้องต้นกับพี่น้องชาวสกลนครก่อน โดยได้ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ แนวทางการของกระทรวง มท.มาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติช่วยประชาชน. 2.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยภาคอีสาน เกิดภัยใน 2 ลักษณะคือ ฝนทิ้งช่วง และ น้ำท่วม จึงต้องหารือในมาตรการระยะยาวเพื่อบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฝน 4.การเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของจังหวัดสกลนคร ในช่วงเดือน ต.ค. ซึ่งอาจจมะมีความรุนแรงมากกว่าที่กำลังเผชิญ. 5.การกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานให้พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ประเภท อุทกภัยแล้วรวม 2 อำเภอ 14 ตำบล 146 หมู่บ้าน 646 ครอบครัว มีพี่น้องประชาชนได้รับผล กระทบรวม 1,918 คน