เรียนเกาหลีบูม! ต้องการนักเรียนต่างชาติมาก กระตุ้นรัฐบาลส่งเสริม

46

นักวิชาการ ม.หอการค้าไทย ระบุ โอกาสดีสำหรับนศ.ไทย ศึกษาต่อต่างประเทศที่เกาหลี แนะ รบ.หนุนเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ณัฐยา เต็มภัทราโชค รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงนักศึกษาต่างชาติ : ทางรอดของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ว่า ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศเกาหลีจำนวนมาก เนื่องจากปัจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลของประชากรของประเทศ อัตราการเกิดต่ำลง ในขณะที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีคนเรียน ประชากรในวัยศึกษาระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล เพิ่มมาตรฐานการเรียนการสอน เพิ่มหลักสูตรอินเตอร์ ปรับทุกอย่างเพื่อเอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ทัศนคติเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในระดับที่ยินดีมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

“ความต้องการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติของเกาหลีได้ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาไทย ซึ่งมีความสนใจ ชื่นชอบ และเรียนภาษาเกาหลีอยู่แล้ว ปัญหาของเด็กไทย คือ อยากเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งตรงนี้จะเอื้อประโยชน์ได้ดี หากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นักศึกษาเรียนมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเกาหลี และจะสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม” ดร.ณัฐยา กล่าวและว่า

ขณะนี้การเจราจรเป็นในระดับสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน ระหว่างไทยกับเกาหลีที่มีความร่วมมือ (MOU) ส่วนสถาบันฯที่ยังไม่มีความร่วมมือตรงนี้ก็อาจจะยาก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในเกาหลีจะพิจารณา
จากผลการเรียนที่โดดเด่นของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในการทำสิ่งต่างๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเกาหลี จะมีวิธีการสนับสนุน อาทิ ให้ทุน 100 % หรือ 50% และทำงานหลังเลิกเรียน โดยจะได้รับเป็นค่าจ้าง และวิธีการอื่นๆ มองว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีที่ประเทศเกาหลีมีความต้องการนักศึกษาต่างชาติไปเรียนในขณะนี้ อยากจะเสนอให้รัฐบาลไทยสานต่อ ให้ความสำคัญ และเป็นแนวหน้าให้กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” ดร.ณัฐยา เปิดเผยเพิ่มเติม