ขบวนพาเหรดวิถีชีวิตพอเพียง งานกีฬาต้านยาเสพติด

1196

สีสัน ขบวนพาเหรดวิถีชีวิตพอเพียง งานกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งใจเกมส์ ชมความไร้เดียงสาของเด็กๆที่มาร่วมในขบวนพาเหรด ที่ยืนรอประธานเปิดงานนานไปหน่อย จนต้องเปลี่ยนเป็นนั่งรอ และขบวนพาเหรดวิถีชีวิตพอเพียง ที่นำหุ่นกระบือ ทำจากราวเหล็กคลุมด้วยผ้าสีดำ รากไถไม้แบบโบราณ

วันนี้(18 ต.ค.62)ที่สนามหน้าที่ทำการ อบต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด “ตั้งใจเกมส์ ครั้งที่ 21” โดยมีนายบัญชา สุยคง นายก อบต.ตั้งใจ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลตั้งใจ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสำหรับการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีๆนี้เป็นปีที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาตามศักยภาพของตนเอง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งการแข่งขันใช้เวลาจำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2562 มีชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลเยาวชน-ประชาชน ,ฟุตบอล 7 คน ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป , ฟุตบอล 7 คน ประชาชนหญิง ,ฟุตบอล 7 คน ยุวชน อายุไม่เกิน 13 ปี ,วอลเลย์บอลเยาวชนชาย ,วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง ,เซปักตะกร้อประชนชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป ,เปตองทีม 3 คน ยุวชนชาย ,เปตองทีม 3 คน ยุวชนหญิง ,เปตองทีม 3 คน เยาวชนชาย ,เปตองทีม 3 คน เยาวชนหญิง ,เปตองทีม 3 คน ประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไป ,เปตองทีม 2 คน ประชาชนชาย อายุรวมกัน 100 ปีขึ้นไปสีสันไฮไลท์ของงานอยู่ที่ ความไร้เดียงสาของเด็กๆที่มาร่วมในขบวนพาเหรด ที่ยืนรอประธานเปิดงานนานไปหน่อย จนต้องเปลี่ยนเป็นนั่งรอกันเป็นแถว และขบวนพาเหรดวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้านระไซร์ ม.5 ที่นำหุ่นกระบือ ทำจากราวเหล็กคลุมด้วยผ้าสีดำ รากไถไม้แบบโบราณที่ผูกติดด้วยล้อรถเข็นเล็ก เวลาเดินก็ให้คนมุดเข้าไปแบกเพื่อให้กระบือเดินได้ เป็นการจำลองวิถีการทำนาแบบโบราณ ที่ทุกวันจะหาดูได้ยากยิ่ง แต่พอถึงเวลาขบวนจะเคลื่อนตัวกับหาคนที่จะต้องยกกระบือเดินไม่เห็น และนอกจากนั้นยังมีการหากบหาเขียดรูปแบบชีวิตของคนชนบท แต่พอเปิดดูในข้องกับพบว่าเป็นคางคกที่อยู่ภายในข้อง ซึ่งทั้งหมดสามารถสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับงาน กีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด “ตั้งใจเกมส์ ครั้งที่ 21” ได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ: kungsurin