วัดป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในตำนานช้าง สุสานช้างซึ่งช้างทุกตัวตายไปนำมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้

183

สุสานช้างวัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้าง บ้านหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในตำนานช้าง  ซึ่งช้างทุกตัวที่อยู่ในหมู่บ้านที่ตายไป จะต้องนำมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้และจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนคน นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมีสิ่งที่จะเรียนรู้ถึงประวัติของช้าง วิถีชีวิตของช้างด้วย

วันนี้ วันที่ 20  ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าที่วัดป่าเจียง หมู่บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่เรียนรู้ถึงความเป็นมาวิถีชีวิตของช้าง นอกจากนี้ ยังมีสุสานช้าง ที่ช้างในหมู่บ้านทุกเชือกที่ตายลงไป  เจ้าของช้างจะต้องนำซากศพของช้างมาฝังไว้ที่บริเวณสุสานช้างแห่งนี้  ปัจจุบันนี้ มีสุสานของช้างที่ป่าช้าแห่งนี้มีซากศพของช้างที่นำมาฝังไว้ประมาณ 300 เชือกนอกจากนี้ ยัง ที่วัดป่าอาเจียงแห่งนี้ ยังเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อีกจำนวนมากมายหลายแห่ง  เช่นศาลาเอราวัณ ที่สร้างขึ้นมา มีประวัติของช้างเอราวัณ,   อนุสาวรีย์ช้างเอราวัณ,   ตำนานพระหมอเฒ่า,  และถ่ำใต้ศาลาเอราวัณอีกด้วย   และยังมีสิ่งที่จะเรียนรู้อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่ง “หลวงพ่อหาญ”   ด๊อกเตอร์ พระครูสมุห์หาญ  ปัญญาธโร  เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง ได้มีการพัฒนาวัดป่าอาเจียงแห่งนี้ให้ร่มรื่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของช้าง และวิถีชีวิตคนกับช้างด้วยด๊อกเตอร์พระครูสมุห์ หาญ ปัญญาธโร  “หลวงพ่อหาญ”  เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงบอกว่า สุสานช้างแห่งนี้ เกิดจากการนิมิตเห็นช้างเลี้ยงร้องไห้ อยากมาอยู่รวมกัน เป็นเหตุให้เกิด นำช้างคืนถิ่น ที่ประยกต์มาจากสุสานช้างในคัมภีพระพุทธศาสนา จนเป็นแรงใจ โดยอาศัยแรงพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านขุดมารวมกันเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539- 2549 ก่อนนำมาทำเป็นสนุสานช้าง ในสุสานช้างแห่งนี้ มีซากศพของช้างประมาณ 300 เชือก

ข่าว/ภาพ: kungsurin