รู้หรือยัง..!!! เขาดิน เปิดยาว  ๆ ไปอีก 1 เดือน เพราะเหตุผลแบบนี้…

26

ตามที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสวนสัตว์ดุสิตประกาศเปิดให้บริการเข้าชมสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต เป็นวันสุดท้ายจนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินแผนงานเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปกระจายอาศัยอยู่ชั่วคราว ณ สวนสัตว์ 6 แห่ง

ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ดุสิต แถลงการผ่าน เฟซบุ๊ค องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand ระบุข้อความว่า ขอเรียนให้ทราบว่า สืบเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บภาพและบรรยากาศเป็นที่ระลึก

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ได้นำสถิติการเข้าชมของนักท่องเที่ยว มาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า สมควรควรขยายระยะเวลาการเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อตอบแทนไมตรีและความรักที่ประชาชนได้มอบให้กับสวนสัตว์ดุสิต อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าชมพื้นที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสวัสดิภาพของสัตว์ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ดุสิตจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปเป็นระยะๆ รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของสวนสัตว์ดุสิต ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนโปรดใช้บริการสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-2000 และ 02-280-7698 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-7111-3 ต่อ 153 หรือ 154 ทุกวันในเวลาราชการ