ม.สวนดุสิต จัด’จิบกาแฟ..แลพระเครื่อง’ สนับสนุนทุนสร้างศักยภาพนักศึกษา

20

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำโดยรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ จัดจิบกาแฟรสเลิศจากดอยผาฮี้เชียงราย ในร้านคาเฟ่ในมสด.พร้อมชมพระเครื่อง-เช่า เปฺ็นทุนช่วยนศ.

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ … และพระเครื่อง 77 จังหวัด” ว่า เป็นการต่อยอดจากนโยบายสู่แนวปฏิบัติจริง หลังจัดเสวนาคุยสร้างสรรค์ : พระเครื่อง “ พุทธคุณ ” กับ “ พุทธพาณิชย์ ” เมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การจัดการความรู้” ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) หรือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของคนในองค์กรยังกระจัดกระจายอยู่ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยงานเสวนาดังกล่าว ได้ถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรื่อง พระเครื่องหลากหลายประเด็น สังเคราะห์ข้อมูล จนนำมาสู่การจัดกิจกรรม จิบกาแฟ แลพระเครื่อง 77 จังหวัด ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ เช่าพระเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้นศ. และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายและต้นทุนใดๆ

รศ.ดร.สุขุม กล่าวว่า กิจกรรม “ จิบกาแฟ แลพระเครื่อง 77 จังหวัด ” เป็น 1 ในกิจกรรมของร้านกาแฟ Poll Café ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พร้อมบริการเครื่องดื่มกาแฟสด โดยใช้เมล็ดกาแฟจากดอยผาฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย บรรยากาศตกแต่งเรียบง่าย แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับไว้นั่งพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน

ภารกิจข้างต้น จึงเป็นการใช้ศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสมาคมพระเครื่อง เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมด ส่งต่อให้สวนดุสิตโพลนำมาประมวล พัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เปิดกว้างให้กับผู้สนใจต่อไป หากบุคคลท่านใดสนใจ เช่าบูชาพระเครื่อง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค.62 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่าน FB / IG : PollCafe โ ทรศัพท์ 0-2244-5269