ประธานชมรมผู้บริหารอาวุโสและตัวแทนข้าราชการครู 20 คน ยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ ต้องการให้คนสุรินทร์เป็น ผอ. โรงเรียน

43

วันนี้(26 พ.ย.2561)เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ได้มีประธานชมรมผู้บริหารอาวุโส ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ ตัวแทนข้าราชการครู 20 คน นำโดย นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ข้าราชการครูบำนาญ อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.สุรวิทยาคารสุรินทร์ และประธานชมรมผู้บริหารอาวุโส ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อต้องการให้คนสุรินทร์ ได้ขึ้นเป็น ผอ.โรงเรียนสิรินธร  เพราะถ้าเอาคนต่างจังหวัด พิจารณามาเป็น ในอนาคตก็จะไม่มีคนสุรินทร์เป็นผู้บริหาร เพราะคนสุรินทร์ที่มีอยู่ก็มีความรู้ความสามารถมากมาย จากนั้นนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ส.ร. ได้เป็นผู้รับหนังสือพร้อมกับจะรีบเร่งจัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งประธานชมรมผู้บริหารอาวุโส ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ และตัวแทนข้าราชการครู 20 คน มีความพึงพอใจจึงได้แยกย้ายเดินทางกลับนายเลิศชาย สุขประเสริฐ ข้าราชการครูบำนาญ อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.สุรวิทยาคารสุรินทร์ และประธานชมรมผู้บริหารอาวุโส ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ พร้อมกับตัวแทนข้าราชการครู 20 คน ยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ ขอค้านผู้บริหารจาก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จะมาบริหารที่โรงเรียนสิรินธร ทางเราต้องการให้คนสุรินทร์ ได้ขึ้นเป็น ผอ. โรงเรียนสิรินธร พร้อมกับกล่าว่าถึงตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) โดยการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและประสงค์ย้ายส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบกาพิจารณาตามตำแหน่งที่วงหรือคาดว่าจะว่าง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 และมีตำแหน่งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษว่า คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ซึ่งมีผู้ประสงค์ที่มีคุณสมบัติและส่งคำร้องขอย้ายเข้าโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ดังนี้ ระดับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 3 ราย คือนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จ.สุรินทร์, นายสฤษดิ์ วิวาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์, และนายพัลลภ พ้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูประชาเสริมวิทย์ อ.ท่ตูม จ.สุรินทร์

ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน จากจังหวัดอื่น (สพม.32 บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 ราย คือนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธร จ.สุริทร์ ได้ประชุมมีมติ รับย้ายผู้บริหารใน จ.สุรินทร์ เป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนสิริธร ตามรายการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธร จ.สรินทร์ ครั้งที่ 3/2562 แนบ และสมาคมผู้ปกครองครูโรเรียนสิรินธร จ.สรินทร์ ได้หารือในเรื่องดังกล่วนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2978 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดกล้าๆ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ตลอดระยะเวลา 84 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสิรินธร ทุกคนล้วนแสดงศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ นายมั่น เพชรศรีสม เป็นผู้บริหารคนแรก (ปี 2475-2979) จนมาถึงสมัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ซึ่งบริหารโรงเรียนสิรินธรตั้งแต่ปี 2508-2533 ตลอดระยะเวลา 28 ปี พร้อมกับได้สร้างเครือข่ายมากมาย ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ สร้างชื่อเสียงทั้งด้านทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางเฉลี่ยรวมสูงสุดของ จ.สุรินทร์ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนยอดนิยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 อันดับที่ 37 และอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

ในส่วนที่ทางประธานชมรมผู้บริหารอาวุโส ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ ตัวแทนข้าราชการครู 20 คน ที่รวมตัวกันยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯในฐานะประธานประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นั้น เพื่อขออนุเคราะห์สงวนสิทธิ์ตำแหน่งผอ.ให้กับพวกเราด้วย  จะได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ผู้มีอำนาจว่าจะเมตตาช่วยเหลือ หรือไม่

ข่าว/ภาพ: kungsurin