ภาคเอกชนเช่าบริหารโรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เอกชนชำแหละสุกรในแบบไม่สัมผัสพื้น ถูกสุขลักษณะ

795

ภาคเอกชนเช่าบริหารโรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เอกชนชำแหละสุกรในแบบไม่สัมผัสพื้น ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับได้ถึงวันละกว่า 70 ตัว

วันนี้(29 พ.ย.2562)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ชาวบ้านแจ้งทีมข่าวว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง จ.สุรินทร์ ไม่ที่ถูกสุขลักษณะ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เป็นบริเวณถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้พบกับนายศุภกร พลังวัฒนกุล อายุ 25 ปี ได้เข้าร่วมประมูลสิทธิ์เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในราคา 615,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดกว่าที่ผู้ร่วมประมูลอีก 6 ราย โดยสัญญามีระยะเวลาการเช่า 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565จากนั้นนายศุภกร พลังวัฒนกุล ได้นำทีมข่าวเข้าไปดูโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว พบว่ามีสุกรที่บรรดาพ่อค่าลูกได้เข้ามาขึ้นทะเบียน ประกอบกับให้ดูภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ว่ามีเครื่องระบบการฆ่าแบบมาตรฐานโดยฆ่าแบบไม่แขวนซึ่งดูแล้วถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนายศุภกร พลังวัฒนกุล กล่าวว่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง จ.สุรินทร์ โดยเมื่อก่อนทางเทศบาลได้ทำเองซึ่งได้ฆ่าสุกรแบบบนพื้น แต่มาวันนี้ตนไประมูลมาได้ ตนก็ได้ลงทุนเครื่องที่ทำสุกรให้ถูกสุขลักษณะและได้ปรับปรุงหลายอย่าง ซึ่งทำตามแบบที่ได้มาตรฐานตามที่ที่ปศุสัตว์กำหนด มีการตรวจโรคสัตว์ก่อนเข้าฆ่า เนื้อสัตว์จะไม่สัมผัสพื้นที่สกปรก อาคารสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ เข้าไปในกระบวนการผลิตได้ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ขั้นตอนกว่าจะได้หมูมาเป็นอาหารแต่ละวัน มีหลายขั้นตอน และพยายามที่จะให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวดเร็ว โดยในเอกสารอนุญาตการฆ่าอย่างถูกกฏหมาย ไว้แสดงเมื่อมีการตรวจสอบ การฆ่าหมูนอกโรงฆ่าสัตว์ผิดกฏหมาย และไม่ปลอดภัย ถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ปรับหนักสถานเดียวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: kungsurin