ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบโล่ห์เกียรติบัตรให้พ่อดีเด่น

2

ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับเทศาลเมืองสุรินทร์มอบโล่ และเกียรติบัตรให้พ่อดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับคุณพ่อดีเด่นจำนวน 27 คน ใน 33 ชุมชนมี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์  รักษาการแทนนายกเทศมนตรีฯ มาเป็นประธานมอบ ในงานนี้มี คุณพ่อที่มี อายุ 97 ปี มีลูก ๆ ถึง 8 คน ซึ่งทุกคนมีอาชีพรับราชการกันหมดทุกคน

วันนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ณ ที่บริเวณเต็นท์อาคารป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์ ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์มาให้ความรู้ และการบริหารร่างกายให้กับผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งร่างกาย ตรวจความดัน แจกยารักษาโรคด้วยจากนั้นนายสมเมือง  ตัณฑเลขา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ รักษาการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานงานกิจกรรมของชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมี  นางทิพย์ อุยตระการ ประธานชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า “ทางชมรมฯได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมะสม พร้อมทั้งได้รับคำแนะนะให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่านำพาชีวิตสุขสันต์ด้วยตัวของผู้สูงอายุเอง”ในเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือน “วันพ่อของชาติ”  เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่พ่อที่มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยะธรรม เป็นแบบอย่างของลูกหลาน และสังคม จึงได้จัดกิจกรรม มอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2562  ให้แก่คุณพ่อที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณท์ที่กำหนดจำนวน 27 คน ใน 33  ชุมชน  และมีคุณพ่อเกื้อ  พระทอง อายุ  97 ปี ซึ่งคุณพ่อเกื้อ ถึงแม้จะอายุ  97 ปี แล้วก็ตาม สามารถ ทำงานเล็กๆน้อยๆในสวนได้ แต่สภาพร่างกายหูได้ค่อยได้ยิน  และ คุณพ่อเกื้อ  มีลูกๆด้วยกันถึง 8 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 5 คนซึ่งทุกคนได้มีอาชีพรับราชการกันหมดทุกคนด้วย

ข่าว/ภาพ: kungsurin