ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมจัดงานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น

127

ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมใจกันเตรียมจัดงานประเพณีสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมือง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คู่บ้านคู่เมือง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และชาวไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

งานเทศกาลสมโภชสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 จะ มีขบวนแก่ยาวเหยีดประมาณ 3 กิโลเมตร งานนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศิริมงคล คุ้มครอง ปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การจัดงานเทศกาลกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นงานเทศกาลสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวสุรินทร์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ เห็นความสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและชาวไทยไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขซึ่งงานนี้จะมีแห่กระถางธูปบูชา และเทพศักดิ์สิทธิ์จากมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีธรรมสถาน สงเคราะห์ (จิ๊บเต็กเซี่ยงตึ้ง), ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง, ฮก ลก ซิ่ว, ไต๋ฮงกง, โป๊ยเซียนโจวซือ, เทพเจ้าเสือ, เถ่ากงหม่า และ ศาลปู่ตายาย แห่ไปตามเส้นทางในเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เคารพสักการะกราบไหว้ แล้วนำ มาตั้งรวมกันไว้ที่ปรำพิธีด้านหลังสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาขอพรกันได้อย่างทั่วถึง งานสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และ สิ่งศักดิ์สิทธิ จะเริ่มขี้นใน วันที่ 17 ธ.ค.ไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณถนนด้านหลังสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

ภายในงานได้มีกิจกรรมหลักๆ คือ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย เจ้าพ่อหลักเมือง, พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง, ศาลปู่ตายา, ไต๋ฮงกง, โป๊ยเซียนโจวซือ, เถ่ากงหม่า, และ เทพเจ้าเสือ, อีกทั้งได้จัดให้มีการแสดงเชิดสิงโต การแสดงมังกร ณ.บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ, งิ้วพูดไทย และลิเก ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายร้านอาหารนานาชาติ และร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งถนนสนิทนิคมรัตน์ – ถนนธนสารทั้ง 2 แห่ง จะมีสินค้า และอาหารจาก 4 ภาค มาจำหน่ายอีกด้วยนางสาวอัญวีณ์ วัฒน์โกมลรัตน์ ผู้ช่วย นายประภาส สัตยวงศ์วิศิษฐ์ (เถ่านั้ง) ประธาน จัดงาน บอกถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน ได้จัดให้มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการณ์ มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามถนนสายต่างๆ งานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 17 ธ.ค.2562 ไปจนถึง วันที่ 27 ธ.ค.2562 นอกจากนี้ภายในงาน มีมโหฬสพให้ชมกันตลอดทั้งงาน และ ปีนี้จัดให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม มีการจัดให้เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ได้มาแสดงความสามารถวาดภาพชิงรางวัลด้วย จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน พร้อม กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว…/

ข่าว/ภาพ: kungsurin