งานประเพณีสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

80

ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และชาวไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

วันนี้(17 ธ.ค.2561) เวลา 08.45 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ ร่วมพิธี นำขบวนแห่งานเทศกาลสมโภชสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2562 มีขบวนแก่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีนางสาวอัญวีณ์ วัฒน์โกมลรัตน์ ผู้ช่วยนายประภาส สัตยวงศ์วิศิษฐ์ (เถ่านั้ง)พร้อมคณะกรรมการ กล่าวถึงที่มาของงานประเพณีสักการะสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2562ที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี พร้อมกับมีร้านค้าร้านอาหารมาหมาย ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ลิ้มรสอาหารประกอบชมการแสดงบนเวทีในการการจัดงานเทศกาลกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นงานเทศกาลสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวสุรินทร์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ เห็นความสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและชาวไทยไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งงานนี้ได้มีแห่กระถางธูปบูชา และเทพศักดิ์สิทธิ์จากมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีธรรมสถาน สงเคราะห์ (จิ๊บเต็กเซี่ยงตึ้ง), ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง, ฮก ลก ซิ่ว, ไต๋ฮงกง, โป๊ยเซียนโจวซือ, เทพเจ้าเสือ, เถ่ากงหม่า และ ศาลปู่ตายาย แห่ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนชาว จังหวัดสุรินทร์ได้เคารพสักการะกราบไหว้ แล้วนำ มาตั้งรวมกันไว้ที่ปะรําพิธีด้านหลังสถานีรถไฟ พร้อมทั้งจะทำการประมูลวัตถุมงคลในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อนำรายได้ไป ดำเนินการด้านการกุศลหรือด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาขอพรกันได้อย่างทั่วถึงงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้เริ่มขี้นในวันนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2562ไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนด้านหลังสถานีรถไฟ จ.สุรินทร์ ภายในงานได้มีกิจกรรมหลักๆ คือ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ และยังมีการออกร้านจำหน่ายร้านอาหารนานาชาติ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP บนถนนจะมีสินค้า และอาหารจาก 4 ภาค มาจำหน่ายให้ได้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสกันพร้อมกับชมการแสดงต่างของนักเรียนจากโรงเรียวานิชนุกูลอีกด้วย

ภาพ: หน่วยกู้ภัยสุรินทร์

ข่าว: kungsurin