พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวประชาชนที่พักอาศัยหมู่บ้านชายแดนไทย- กัมพูชา

40

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ที่ ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ มากล่าวให้ประชาชนได้รับฟัง และทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  โดยยมอบให้ นายบัญชา  เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษนำมามอบให้กับประชาชนที่พักอาศัยหมู่บ้านชายแดนไทย- กัมพูชาวันนี้ วันที่  18 ธันวาคม 2562 ที่ สนามบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  นายบัญชาเตชะสกุล  ได้อัญเชิญพระกระแส” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี”  อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้ประชาชน  ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา หมู่ 10 อำเภถอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ่านชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อคลายกหนาว  โดยมี  นายนิวัติ น้อยผาง รอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”   ที่ได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม  04 รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัญชา  เตชะสกุล  ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง จำนาน 500 ผืนหมู่บ้านทับทิมสยาม 04  ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  หมู่บ้านทับทิมสยาม 04  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสัขะ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ทั้งหมด  2456 ไร่ ๗ง ตารางวา แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 170  ไร่ ๓ งาน  43  ตารางวา พื้นที่ปลูกอาคารที่พักอาศัย จำนวน  200ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง 350 ไร่  2  งาน ๑0  ตารางวา พื้นที่ส่วน ราชการ 204 ไร่ ๒ งาน  27 ตารางวา มีประชากรทั้งสิ้น  100ครอบครัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงอย่าง รวดเร็ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยในพื้นที่ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 13  ถึง  17  องศาเซลเชียส ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดแคลนเครื่องกันหนาว สำหรับหมู่บ้านทับทิมสยาม 04  เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้อากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นของจังหวัดสุรินทร์ นายบัญชา  เตชะสกุล  ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จึงได้อัญเชิญพระกระแส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ พระองค์ท่านทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ มากล่าวให้ประชาชนได้รับฟัง และทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ประชาชนจำนวน 500 ผืน

ข่าว/ภาพ: kungsurin